Skutečně neplatíte více, než musíte?

Pro dlouhodobě udržitelný rozvoj podnikání je důležité mít přesnou představu o tom, kolik vás aktivity firmy stojí a co vám přinášejí. Právě na neznalost přesné výše výdajů na jednotlivé nákladové položky si naši klienti často stěžují. Víte, jaké jsou přesné náklady na vozový park vaší společnosti? Jsou mzdy vašich zaměstnanců srovnatelné s konkurencí v oboru, přeplácíte je, nebo naopak platíte málo a hrozí, že vás kvalitní zaměstnanci opustí? Nechte si zpracovat přesný nákladový audit, při kterém se zaměříme především na:

  • analýzu veškerých nákladů klienta a jejich kategorizaci
  • porovnání cen dodavatelů s konkurenční nabídkou jiných dodavatelů
  • porovnání mezd zaměstnanců s tržním průměrem
  • analýzu procesu nákupu a návrh změn (jejichž cílem může být například minimalizace prostoru pro korupční jednání pracovníků klienta)
  • návrh vhodných opatření a kvantifikace dopadu jejich případné realizace