Nechte přípravu finančních reportů na nás

Finanční řízení je určitou nadstavbou účetních služeb. Zahrnuje především controlling (plánování, rozpočty a kalkulace, manažerské účetnictví a výkaznictví), zpracování vybraných účetních dat, řešení otázky financování provozu a rozvoje a v neposlední řadě měření výkonnosti firmy.

Pro vybrané klienty zastáváme roli finančního manažera, mezi jehož aktivity spadají například:

  • plánování finančních toků a investic
  • poradenství v oblasti získávání úvěrů, zpracování podkladů pro investory, směnečné operace
  • optimalizace kapitálové struktury
  • řízení rizik: zajištění v oblasti treasury a trade finance
  • zpracování rozpočtů a kalkulací, poradenství při tvorbě cenové politiky
  • zpracování výkazů pro různé úrovně řízení firmy