Od účetnictví a zpracování mezd až po složitější operace

Vedení účetnictví a daňové evidence probíhá ve společnosti KOLARIS pod dohledem zkušených odborníků. Kromě běžného zaúčtování veškerých dokladů také pravidelně kontrolujeme finanční zdraví účetní jednotky. Podle individuálních požadavků klientů pak připravujeme pravidelný reporting a účetní výstupy, které jsou důležité pro správné rozhodování managementu společnosti nebo jejích vlastníků.

V oblasti zpracování účetnictví a daňové evidence poskytuje společnost KOLARIS svým klientům nejčastěji tyto služby:

  • kontrola správnosti a potřebných náležitostí účetních dokladů
  • zaúčtování účetních dokladů
  • zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení a výkazů pro Intrastat
  • pravidelný reporting podle potřeb a požadavků klienta (výkazy pro management či vlastníky firmy)
  • zastupování klienta při jednání s úřady státní správy