Personalistika. Marketing. Externí a interní komunikace.

Personalistika

Vedení účetnictví a zpracování mezd se v řadě oblastí prolíná s personalistikou. V rámci snahy o komplexní služby zajišťujeme pro klienty základní podporu v oblasti personalistiky tak, aby vybrané úkony mohli řešit s jedním spolehlivým partnerem. Využít můžete zejména následujících služeb společnosti KOLARIS:

  • příprava pracovních smluv, mzdového výměru, popisu práce
  • zpracování předávacích protokolů (mobilní telefon, laptop, služební automobil apod.)
  • zpracování dohod o provedení práce
  • výpovědi pracovního poměru
  • právní služby v oblasti pracovněprávních vztahů
  • zavedení systému 360° hodnocení zaměstnanců

Externí komunikace, marketing, projektový management

Naše sesterská společnost Piskacek & Benes Consulting s.r.o. se zabývá poradenstvím v oblasti marketingu, public relations a public affairs a také projektovým managementem. Do portfolia služeb patří především strategické marketingové poradenství, konzultace ve vztazích mezi klientem a sdělovacími prostředky, státní správou a samosprávou, investory a dalšími důležitými cílovými skupinami. Využijte zkušeností týmu, který pracuje na projektech pro Komerční banku, Ředitelství silnic a dálnic, Jihočeský kraj, Ministerstvo zdravotnictví ČR a další významné klienty. Více informací naleznete na stránkách www.p-b.cz.

Komunikace se zaměstnanci

Znalosti, zkušenosti, loajalita a dostatečná motivace zaměstnanců mohou významnou měrou ovlivnit dlouhodobý úspěch vaší firmy. Plánovanou komunikací se zaměstnanci můžete pozitivně ovlivnit všechny uvedené atributy chování svých zaměstnanců. Po zákaznících a odběratelích jsou zaměstnanci druhou nejvýznamnější, avšak často bohužel opomíjenou cílovou skupinou komunikace.
Změňte společně s námi tradiční „mínus“ v konkurenční výhodu! Kontaktujte nás a vyžádejte si konkrétní reference a zkušenosti, kterými v této oblasti disponujeme.